69/3 ถ.ช่างหล่อ ต.หายยา อ.เมือง
จ.เชียงใหม่ 50000


อีเมลล์: Chefs_station@hotmail.com